Ana içeriğe atla

Yönetim Kurulu

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 18.maddesi uyarınca Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri söyle belirlenmiştir;

Kuruluş ve İşleyişi

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Görevleri

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
 • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 • Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
 • Öğrencilerin kabulu, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
 • Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
   

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Prof.Dr.  Şeref Naci ENGİN 
  Dekan
 • Prof.Dr. Sırma YAVUZ     
 • Prof.Dr. İbrahim ŞENOL
 • Prof.Dr. Ahmet KIZILAY
 • Doç.Dr. Recep YUMURTACI
 • Doç. Dr. A. Hülya OBDAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Göksel BİRİCİK 
 • Fatma BUDAK KARAKAŞ
  Raportör