Ana içeriğe atla

Fakülte Kurulu

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 17.maddesi uyarınca Fakülte Kurulunun görevleri söyle belirlenmiştir;

Kuruluş ve İşleyişi

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Görevleri

Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

 • Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
 • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 • Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
   

Fakülte Kurulu Üyeleri

 • Prof.Dr. Şeref Naci ENGİN
  Dekan
 • Prof.Dr. Sırma YAVUZ 
  Bölüm Başkanı
 • Prof.Dr. İbrahim ŞENOL
  Bölüm Başkanı
 • Prof.Dr. Ahmet KIZILAY
  Bölüm Başkanı
 • Prof.Dr. Veysel GAZİ
  Bölüm Başkanı
 • Prof.Dr. Mihrigül ALTAN
  Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Mine Elif KARSLIGİL
  Profesör Temsilcisi
 • Prof.Dr. Herman SEDEF
  Profesör Temsilcisi
 • Prof.Dr. Banu DİRİ
  Profesör Temsilcisi
 • Doç.Dr. Atiye Hülya OBDAN
  Doçent Temsilcisi
 • Doç.Dr. Recep YUMURTACI
  Doçent Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞAR
  Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
 • Fatma BUDAK KARAKAŞ
  Fakülte Sekreteri - Raportör

Fakülte Senatörü

 • Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN